Telefon +420 553 625 622 E-mail info<zavinac>pekarek.cz

Můžete se spolehnout

Mámé dlouholeté zkušenosti v oblasti občanské výstavby, rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů, zateplování budov, revitalizace panelových domů i průmyslových staveb

AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE

AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE

LOKALITA
Frýdek-Místek, Česká republika

INVESTOR
Římskokatolická farnost Frýdek

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Michael Kocych Architects

REALIZACE
2010 – 2011

POPIS PRÁCE
Komplexní obnova areálu poutního chrámu Navštívení Panny Marie ve Frýdku zahrnovala obnovu kaple Nejsvětějšího srdce Páně, obnovu křížové cesty, restaurování dřevěných plastik Kalvárie, kamenných soch na opěrné zdi, výrobu zábradlí opěrné zdi brány oplocení, pokládku 3000m2 zpevněných ploch z Božanovského pískovce, parkovacího stání ze slezské dlažby, revitalizace zeleně, dodávku veřejného osvětlení a mobiliáře.

AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE
AREÁL BAZILIKY NAVŠTÍVENÍ P.MARIE