Telefon +420 553 625 622 E-mail info<zavinac>pekarek.cz

Můžete se spolehnout

Mámé dlouholeté zkušenosti v oblasti občanské výstavby, rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů, zateplování budov, revitalizace panelových domů i průmyslových staveb

Firma Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o.

je opavská stavební firma, která působí na trhu již od roku 1995.

Obory naší činnosti:

  • Občanská výstavba – novostavby, rekonstrukce
  • Rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů
  • Zateplování budov
  • Revitalizace panelových domů
  • Průmyslové stavby

Ing. Pekárek - stavební společnost v počtu třiceti pracovníků garantuje svou profesní a odbornou skladbou špičkovou úroveň pozemního stavitelství v regionu.

Společnost disponuje všemi základními řemesly hlavní stavební výroby pro vedení komplexní dodávky staveb a neustále rozšiřuje a zkvalitňuje své technické a technologické vybavení. Vlastní stavební mechanizmy a stroje, výtahy, stroje pro destrukci a dopravu, přípravu tekutých směsí a mnoho prvků malé mechanizace pro řemesla včetně výpočetní a organizační techniky.

Poddodavatelé tvoří významnou složku zájmu vedení firmy, neboť vysoká kvalita stavebních prací musí být podložena stejně vysokou kvalitou dodávaných materiálů, výrobků a kompletů. Proto firma spolupracuje s řadou významných českých a zahraničních dodavatelů stavebních hmot, prvků vnitřního vybavení, dodávek vzduchotechnického zařízení, elektroinstalace, montáže a servisu výtahů a speciálních dodávek pro mimořádné požadavky.

Ing. Pekárek - stavební společnost garantuje úzkou spolupráci se všemi zainteresovanými účastníky výstavby, tj. zadavatelem, projektantem, uživatelem, Národním památkovým ústavem … a splnění technických, organizačních a finančních podmínek.