Hradecká 14, 746 01 Opava, tel.: + 420 553 62 56 22   
   O firmě - Realizace - Dokumenty - Publikace - Kontakty

  Představení firmy

Firma Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o.
je opavská stavební firma, která působí na trhu již od roku 1995.


Obory naší činnosti :
  • Občanská výstavba – novostavby, rekonstrukce
  • Rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů
  • Zateplování budov
  • Revitalizace panelových domů
  • Průmyslové stavby

Ing. Pekárek - stavební společnost v počtu padesáti pracovníků garantuje svou profesní a odbornou skladbou špičkovou úroveň pozemního stavitelství v regionu.

Společnost disponuje všemi základními řemesly hlavní stavební výroby pro vedení komplexní dodávky staveb a neustále rozšiřuje a zkvalitňuje své technické a technologické vybavení. Vlastní stavební mechanizmy a stroje, výtahy, stroje pro destrukci a dopravu, přípravu tekutých směsí a mnoho prvků malé mechanizace pro řemesla včetně výpočetní a organizační techniky.

Poddodavatelé tvoří významnou složku zájmu vedení firmy, neboť vysoká kvalita stavebních prací musí být podložena stejně vysokou kvalitou dodávaných materiálů, výrobků a kompletů. Proto firma spolupracuje s řadou významných českých a zahraničních dodavatelů stavebních hmot, prvků vnitřního vybavení, dodávek vzduchotechnického zařízení, elektroinstalace, montáže a servisu výtahů a speciálních dodávek pro mimořádné požadavky.

Ing. Pekárek - stavební společnost garantuje úzkou spolupráci se všemi zainteresovanými účastníky výstavby, tj. zadavatelem, projektantem, uživatelem, Národním památkovým ústavem … a splnění technických, organizačních a finančních podmínek.

Zelená úsporám

Firma Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. je registrována v seznamu Odborných dodavatelů dotačního programu Zelená úsporám. Všechny důležité informace k tomuto programu naleznete na odkazech uvedených níže:

V naší internetové prezentaci najdete:

Fotogalerii
vybraných realizovaných stavebních prací, přehledně seřazenou podle roků...


Dokumenty,
certifikáty, atesty a další písemnosti dokládající naši odbornou způsobilost a důraz na vysokou firemní kulturu...


Publikace,
které jsme vydali u příležitosti dokončení těch nejzajímavějších realizací, které jsme prováděli...


Kontakty,
oficiální obchodní informace a další údaje pro Vaši snadnou orientaci...


Podporujeme Vaši budoucnost
TOPlist